درباره ما

مجله اینترنتی لوکان محل بازنشر و جامع سازی مطالب ازسایر سایتهای فارسی است و رویکرد جمع آوری مطالب با محوریت آگاهی‌بخشی و پرورش ذهن در همه حوزه ها رو در دستور کار دارد.

امیدواریم مجله لوکان هرچند کوچک ولی اثرگذار در بهبود زندگی افراد موثر باشه و در این راه از همراهی شما سپاسگذاریم.

 

 

Lokan online magazine is a place for republishing and compiling content from other Persian language sites, and the approach of collecting content with the focus on awareness, forgiveness and cultivating the mind in all areas is on the agenda.

We hope that Lokan Magazine, although small, is effective in improving people’s lives, and we thank you for your support in this way.